11. Sınıf Ders İşleyiş

  • Ortaöğretimin AYT olarak adlandırılan ikinci sınavına hazırlık aşaması bu dönemde başlar.
  • Öğretmenlerimiz derslerini milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde işler. Buna paralel olarak 9. ve 10. Sınıf konularına ait bilgilerde geriye dönük olarak etütler ile desteklenir.
  • Dersler branş öğretmenleri tarafından beyaz tahta üzerinde ( isteğe bağlı akıllı tahta) yazarak ve resmederek işlenir. Öğrencinin derse aktif katılımı sağlanır.
  • Fizik, biyoloji, kimya dersleri konuların özelliklerine göre uygulamalı olarak laboratuvar ortamında işlenir.
  • Bir ayda 4 alan sınavı ( Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal ) ve ayda bir cumartesi günleri kurumsal deneme yapılarak öğrencilerin eksik olduğu konular belirlenir. Birebir ve etütler ilgili rehber öğretmen tarafından öğrencinin ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre yazılır.
  • Alan sınavlarında tüm öğrenciler geçmiş sınıflara ait konulardan ve bulundukları sınıf düzeyinde o güne kadar işlenen konulardan sorumlu tutularak öğrencinin eksik öğrenmeleri belirlenir.
  • İki haftada bir ilk dönem TYT denemesi ikinci dönem haftalık olarak TYT ve AYT denemesi yapılmaktadır.
  • Öğrencilere uygulanan TYT ve AYT sınavlarının bir örneği sınav öncesinde ilgili branş öğretmenlerine verilir. Öğretmenlerimiz tarafından soruların çözümleri yapılır ve hemen sınav bitiminde öğrencilerimizle paylaşılır.
  • Yapılan TYT ve AYT denemelerinin çözümü öğretmenler tarafından etütlerde yapılmaktadır.
  • Ayda bir defa meslek tanıtım gününde öğrencilere, önceden planlanan meslekleri yakından tanıma fırsatı sunulur.