İkinci Anadil İngilizce

Hedeflerimizden bir diğeri de öğrencilerimize yabancı dil öğretmek değil, 2. anadilini öğretmek. 

Tüm dersleri İngilizce de anlatabilecek seviyede öğretmen kadromuz ile ingilizcenin önemine farkındalık yaratılıp, bu alanda ki öğretmenlerimizi yurt dışından getirip çocuklarımızın en zorlandığı kısım olan speaking eğitimine önem vereceğiz. Böylelikle yıllardır öğrenirken sıkıldıkları ve çoğunlukla öğrenilemeyen grameri, konuşma diliyle öğretip, İngilizce öğretimini  daha zevkli ve kalıcı hale getireceğiz.