9. Sınıf Ders İşleyiş

  • Liseye yeni başlayan öğrencilerimizin okulumuza adapte olması için öncelikle oryantasyon eğitimleri ile eğitim öğretime başlanır.
  • Dersler milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde işledikten sonra öğrencilerin eksik olan konuları ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilerek sınıf etüdü ve birebir etütler ile eksiklikleri giderilir.
  • 9.sınıf müfredatı TYT konularını kapsadığından öğrencilerin konuları pekiştirmeleri için bir ayda dört alan denemesi (Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal ) uygulanır.
  • Derslerdeki konu anlatımları görsel materyaller ile desteklemektedir. Bu nedenle 9.sınıf öğrencileri Fen Bilimleri laboratuvarını aktif olarak kullanmaktadır.
  • Öğrencilerimizin sosyal aktivitelerde bulunmasını sağlamak için müzik odamız, spor salonumuz, aktivite odamız ve kütüphanemiz aktif bir şekilde kullanılma açıktır.
  • Dijital çağı yaşayan Z - kuşağına iş hayatında yardımcı olacak bilgisayar programları bilişim sınıfımızda uygulamalı olarak öğretilmektedir.