Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar sınıfı özel olarak öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu sınıfta öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.