Spor Alanları

Spor her insan için hayati önem taşımaktadır. Düzenli, planlı ve uygun sportif etkinlikler sağlıklı gelişim için etkilidir. Spor, çocukların beden, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde oldukça önemlidir.

Bilindiği gibi, çağdaş toplum oluşturmanın en önemli koşullarından biri de spor eğitimidir. Çoklu zeka sistemleri açısından da modern dünya bunun önemini kavramaya başlamıştır.

Öğrencilerin sadece sosyal alanlar ve fen alanlarındaki bilgilerle donatılıp toplum yaşamının içine gönderilmesi, artık çağdaş dünyanın yeterli görmediği bir durumdur. Öğrencinin bu alanlarda edindiği yoğun ve karmaşık bilgileri nasıl kullanacağı konusu her zaman eğitimcilerin gündeminin ilk sıralarında yer almıştır. Bu nedenle, çoklu zeka olgusunun yerleşmesi için bedensel ve ruhsal gelişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.                  

Çoklu zekanın temel öğeleri bilgi öğrenmek ve bu bilgileri yeri ve zamanı geldiğinde yetkin bir biçimde kullanmaktır. Bilgiyi kullanma, sahip olunan beden ve ruh sağlığının, her koşulda verimli bir beyinsel yetenekler zinciri yaratmasıyla mümkün olabilir. Bu da ancak spor eğitimiyle sağlanabilir. 

Akın Ertürk Anadolu ve Fen Lisesi olarak beden eğitimi dersimizde voleybol, badminton, pilates  ve kondisyon çalışmaları yaparak; okulumuzun fiziki koşulları, öğretmen özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve çağın gerekleri dikkate alınarak okulumuza özgü bir öğretim programı gerçekleştirmekteyiz .Okul içerisinde öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte turnavalar düzenleyerek iletişimi güçlendirmeyi, aidiyet duygusu kazandırmayı amaçlayarak eğlenceli vakit geçiriyoruz.