10. Sınıf Ders İşleyiş

  • Ortaöğretimin ikinci basamağına gelen öğrencilerimiz ile dersleri milli eğitim müfredatına göre işledikten sonra ölçme ve değerlendirme ile öğrencinin sorularda zorluk yaşadığı konular rehberlik tarafından belirlenir ve sınıf ya da birebir etütler ile desteklenir.
  • Dersler akıllı tahta üzerinden branş bazında föy ya da konu anlatımlı kitaplar üzerinden işlenir.
  • Fizik, biyoloji, kimya dersleri konuların özelliklerine göre uygulamalı olarak laboratuvar ortamında işlenir.
  • 9. Ve 10. Sınıf konuları TYT sınav konularını kapsadığından öğrencilere bir ayda dört alan sınavı (Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal ) olacak şekilde uygulanır.
  • Alan sınavlarında tüm öğrenciler geçmiş sınıflara ait konulardan ve bulundukları sınıf düzeyinde o güne kadar işlenen konulardan sorumlu tutularak öğrencinin eksik öğrenmeleri belirlenir.
  • Hafta sonu cumartesi günleri kurumsal deneme, sosyal etkinlik , ev etüdü ve serbest zaman şeklinde değerlendirilmektedir.
  • Her ay gerçekleştirdiğimiz meslek tanıtım günlerinde öğrencilerimiz ilgi duydukları meslekleri yerinde tanıma fırsatı bulur.