AİLE SEVGİSİ

"Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz."
Johann Heinrich Pestalozzi

Sağlam bir kişiliğin temel taşlarından olan sevgi, şefkat ve güven duygusu ancak sıcak bir aile ortamında yaşanarak kazanılır. Bu nedenle okul-aile iletişimine gereken önemi vererek okulda verilen eğitimin ailede verilen eğitimin tamamlayıcısı ve devam niteliğinde olduğunun farkındayız. Unutulmamalıdır ki sürekli eleştiri ortamında büyüyen çocuk kınamayı, eleştirmeyi ve ayıplamayı öğrenir. Hoşgörü ortamında büyüyen çocuk ise sabırlı olmayı, destek vermeyi ve kendine güvenmeyi öğrenir. Bu yüzden ailenin eğitimdeki önemi çok büyüktür.