Bilişim Dersliği

Her öğrenciye bir bilgisayar tahsis ettiğimiz bilgisayar laboratuvarında internet erişimi ve yerel ağ bağlantısı mevcuttur. Bilgisayar derslerinde öğrencilerimiz mevcut müfredattaki bilgi ve uygulamaların dışında ilişim dünyasını tanımaları, akademik becerilerini çağın teknolojik özellikleri doğrultusunda geliştirmelerini sağlayabilmektedir.