Ekip Çalışmasının Önemi

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli – okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyor ve eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefliyoruz. 

Ulaşılması istenilen hedefler:

  • Öğrencinin güvenini ve bir gruba ait olma duygusunu geliştirmek.

  • Öğrencinin  bir gruba ait olduğu duygusuyla güvencede olduğunu hissetmesi ve kaygıdan uzak hissetmesini sağlamak.

  • Öğrencilere  sahip oldukları yeti, bilgi, deneyim algılamalarını karşılaştırma olanağı.

  • Bireysel sorunları da aşabilmek için bir çözümleme yöntemi sağlamak.

  • Öğrenci ve velinin kendini daha fazla organizasyonun parçası olarak hissetmesi.