Ekip Çalışmasının Önemi

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli ...

Birebir ve Etütler

BİREBİR ETÜTLER Okulumuzda öğrencilerimizin zorunlu sebeplerden derse katılmadıkla...

Rehberlikte Velinin Rolü

Okul ile çocuk arasında köprü görevi gören aile, hem okulun akademik kad...

Akademik Gelişim

Amacımız her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendilerini mutlu edecek pr...

Kişisel Gelişim

Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf...

Mesleki Yönelim Danışmanlığı

MESLEKİ YÖNELİM DANIŞMANLIĞI Öğrencilerimizin sahip olduğu nitelikler doğrultusu...

Özel Yetenek Danışmanlığı

Özel Yetenekli Birey Kimdir? Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve...