Akademik Gelişim

Akademik gelişim, akademik bir ortamda başarılı olmaya yardımcı olabilecek yetenekler, stratejiler ve alışkanlıklardaki gelişimi ifade eder.

Akademik gelişime yardımcı olmak adına öğrencilerimize aşağıda belirtilen alanlarda rehberlik sunumları yapmaktayız.

-Zaman Yönetimi

-Okuduğunu anlama becerisi

-Öz disiplin

-Eleştirel düşünme teknikleri

-Topluluk önünde konuşma ve sunum yapma

-Hedef  planlama ve hedefe ulaşma