Birebir ve Etütler

BİREBİR ETÜTLER

Okulumuzda öğrencilerimizin zorunlu sebeplerden derse katılmadıkları ya da dersleri ve etütleri takip ettiği halde anlayamadıkları konulardan eksiklerini tamamlamaları için ders öğretmenlerimiz ile birebir etüt çalışmaları düzenlenir.
Bu etütler ihtiyaca göre rehberlik birimimizce belirlenip öğrencilerimize duyurulmaktadır.

SINIF ETÜTLERİ

Okulumuzda ders öğretmenlerimizin belirlediği konularda gerekli görülen sınıflarda sınıf etütleri verilmektedir. Sınıf etüdü programlarımız, her sınıfa rehberlik birimimiz tarafından hafta başlarında duyurulmaktadır.

SORU ÇÖZÜMÜ ETÜTLERİ

Her gün tüm branşlardan soru çözümünün olduğu okulumuzda, öğrencilerimiz yapamadıkları soruları uzman öğretmenlerimizle cevaplamaktadırlar.