Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim; bireyin kendinin ve çevresinin farkında olması anlamına gelir. Sağlıklı kararlar alabilmek için kişisel gelişimin olumlu yönde desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin;

Kendini tanıması ve ifade etmesi

Duygularını tanımlaması

Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması

Öz disiplin geliştirmesi

Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması

Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi

Stresle baş edebilmesi

Sınav kaygısını gidermesi

konularında profesyonel yardım sağlanmaktadır.