Fen Laboratuvarı

Fizik Kimya ve Biyoloji dersleri laboratuvar sınıfında öğrencilerin dersi teorik öğretimin yanında yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri için tasarlanmıştır.

Öğretmenlerimiz ders saatlerinde öğrencileri ile bu sınıfı kullanarak öğrencilere kazandırılması istenen kazanımı modeller ve maketler üzerinden anlatır.

BİYOLOJİ DERSİNİN AMACI

Öğrencilerimize;

 • Bilimin, özellikle de biyolojinin tarihsel gelişimini anlayabilme,

 • Bilimin toplumun gelişmesindeki önemini kavrayabilme, 

 • Çevresini ve doğayı tanıyarak yaşadıklarını yorumlayabilme,

 • Kendini tanıyarak, fizyolojik ve morfolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olabilme, 

 • Dikkatli gözlem yaparak analitik düşünme kabiliyeti kazanabilme,

 • Doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme,

 • Biyolojik olaylar üzerine bizzat derinlemesine inceleme, gözlem, deney yaptırmak suretiyle öğrencinin daha ileri seviyede düşünmesini sağlayabilme,

 • Laboratuvarda deney yapma alışkanlığı kazandırabilme,

 • Bağımsız ya da grup olarak çalışma ve araştırmaya yönlendirebilme,

 • Biyolojinin alt dallarını keşfederek önemini kavrayabilme

becerisi kazandırmaktır. 

BİYOLOJİ DERSİNİN İŞLEYİŞİ

 • Derslerde işlenen konular; deneyler, görseller,  videolar ve internet desteği ile pekiştirilir. 

 • Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri desteklenir.

 • Derste anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve proje yöntemi ile klasik ve modern eğitim teknikleri kullanılır.

 • Eğitim yöntem ve araçlarının, öğretim amacıyla kullanılmasında göze, kulağa ve dokunma duyularına hitap etmesine önem verilir.

 • Haftalık, aylık, performans ve proje ödevleri ile öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımı sağlanarak öğrenmeleri desteklenir.

 • Performans ve proje ödevleri öğrencinin kendini geliştirebileceği güncel konular üzerinden seçilir ve bilimsel olarak kendilerine ve çevresine fayda sağlayacak konular üzerinde çalışması sağlanır.

 • Derse başlamadan önce görseller üzerinden beyin fırtınası ve tartışma yöntemi ile öğrencilerin derse ilgisi arttırılır.

Akıllı tahtadan görseller ile anlatılan konular desteklenmektedir.

Görsel üzerinden beyin fırtınası yöntemi ile öğrenmenin kalıcılığının artması sağlanmaktadır.

Derste işlenen konu öğrenciler tarafından deney yapılarak desteklenir. (Bitkilerde vejetatif üreme konusu üzerinde yapılan deney)

Materyal üzerinden öğrenmenin kalıcılığı arttırılmışıtır. 

Öğrencilerin materyalleri kendilerinin inceleyerek keşfetmeleri sağlanmıştır.

Öğrencilerin kendi çizimleri ile dersin konusuna yönelik çalışma yapılmıştır.

Öğrencilerimize hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla sınıfımızda su kaplumbağası bakımı öğrencilerimiz tarafından yapılıyor.